21/2/11

Η Δύναμη του Δέκα - Πρόγραμμα για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε 10 σχολεία της Αθήνας

Οι Συνήγοροι του Κλίματος διοργανώνουν ένα πρωτοπόρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε 10 σχολεία της Αθήνας με σκοπό να ενθαρρύνουν τους μαθητές να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας του σχολείου τους κατά 10% μόλις μέσα σε 10 εβδομάδες!


Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τις ενεργειακές επιδόσεις του σχολείου τους μέσω ειδικών μετρητών ενέργειας που θα εγκατασταθούν στα σχολεία, αλλά και χρησιμοποιώντας διαδικτυακά διαδραστικά εργαλεία.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια σειρά από εκδηλώσεις/διαδραστικά εργαστήρια με στόχο να αποκτήσουν γνώσεις και να αναλάβουν δράση σε θέματα βιώσιμης διαχείρισης της ενέργειας, αλλά και γενικότερα σε καίρια ζητήματα κλιματικής αλλαγής. Στο τέλος των 10 εβδομάδων, το σχολείο που θα καταφέρει την καλύτερη ενεργειακή επίδοση και την πιο ενεργή συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος θα αναδειχθεί σε πρωταθλητή!

Η Δύναμη του 10 είναι τα παρακάτω σχολεία:
70 Δημοτικό Σχολείο Αθηνών
7 Δημοτικό Σχολείο Αθηνών
59 Γυμνάσιο Αθήνας
8 Δημοτικό Σχολείο Δάφνης
152 Δημοτικό Σχολείο Αθηνών
8 Δημοτικό Σχολείο Βύρωνα
152 Δημοτικό Σχολείο Αθηνών
7 Γυμνάσιο Χαϊδαρίου
10 Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου
7 Γυμνάσιο Περιστερίου
1 Γυμνάσιο Χαϊδαρίου

Το πρόγραμμά μας πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο Νεολαίας, Πρόγραμμα ΕΕ Νέα Γενιά σε Δράση.

Συνεργάτες εργαστηρίων: Intelen Group, Iπποκράτης 2500 χρόνια, Action Aid Hellas, WWF HellasΤο πρόγραμμα

Η Δύναμη του 10 εντάσσεται στο πλαίσιο της διεθνούς εκστρατείας 10:10 για τη μείωση του ενεργειακού μας αποτυπώματος κατά 10% σε ένα χρόνο, ξεκινώντας από το 2010. Το 10:10 παρακινεί νέους, οικογένειες, σχολεία, επιχειρήσεις, καταστήματα και πολίτες σε όλο τον κόσμο να κάνουν κάτι για την κλιματική αλλαγή αλλάζοντας μικρές καθημερινές συνήθειες που, αν τις κάνουμε όλοι, θα μειώσουμε σημαντικά την εκπομπή των αερίων του θερμοκηπίου. Στην εκστρατεία ήδη συμμετέχουν πάνω από 95.000 άνθρωποι, επιχειρήσεις και σχολεία σε 128 χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες για την εκστρατεία σε όλο τον κόσμο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.1010global.org.

www.thepoweroften.gr