5/11/12

Δημιουργία πεζόδρομων γύρω από την πλατεία Θεάτρου

Σε πεζόδρομους μετατρέπονται οι οδοί που περικλείουν την πλατεία Θεάτρου, έπειτα από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, στο πλαίσιο του έργου ανάπλασης της πλατείας από την «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις» (ΕΑΧΑ).

Αφορά τις οδούς Θεάτρου και Διπλάρη και τις δύο οδούς εκατέρωθεν της Διπλαρείου Σχολής.

Για την ανάπλαση, η οποία θα γίνει με επίκεντρο τη Διπλάρειο Σχολή, θα υλοποιηθεί η βραβευμένη με το πρώτο βραβείο πρόταση που κατατέθηκε στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό της ΕΑΧΑ.