8/11/12

Τα οικολογικά σήματα ανά τον κόσμο

Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα οικολογικά-βιολογικά προϊόντα με μία ματιά;

Για τους μη μυημένους είναι από πολύ δύσκολο ως αδύνατο, όμως γι’ αυτό το λόγο έχουν συσταθεί δεκάδες υπηρεσίες και οργανισμοί ανά τον κόσμο, που προσφέρουν «πιστοποίηση» σε χιλιάδες διαφορετικά προϊόντα που είτε κατασκευάζονται με οικολογικά υλικά, είτε καλλιεργούνται με οικολογικό τρόπο. Όλοι αυτοί οι φορείς έχουν θεσπίσει αυστηρά κριτήρια για να «προσφέρουν» το σήμα τους και βασίζονται σε μελέτες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων, τα στάδια παραγωγής, κατανάλωσης και αποικοδόμησης.

Ακολουθεί, λοιπόν, ένας μικρός «οπτικός οδηγός» για τα οικολογικά σήματα που ισχύουν σήμερα κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στις ΗΠΑ, ώστε να αναγνωρίζετε εύκολα τα οικολογικά προϊόντα όπου κι αν ταξιδεύετε.
Από το Flow Magazine