20/3/12

Καθιερώνεται το σήμα ελληνικού προϊόντος

Καθιερώνεται το σήμα ελληνικού προϊόντος για προϊόντα που παράγονται και μεταποιούνται στην Ελλάδα. Έτσι θα μπορούν να τα αναγνωρίζουν και να τα εμπιστεύονται οι καταναλωτές.

Όπως διαβάζουμε στην iefimerida:
«Το σήμα ελληνικού προϊόντος θα φέρουν προαιρετικά ως επισήμανση τα προϊόντα που παράγονται και μεταποιούνται στην Ελλάδα και η καθιέρωσή του έχει σαν σκοπό την εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών ώστε να γνωρίζουν την προέλευση των προϊόντων και να προβαίνουν σε πολύ συγκεκριμένες αγορές και ενημερωμένες επιλογές.
Η επισήμανση θα δίνεται μόνον στα προϊόντα που συμμορφώνονται συστηματικά με τις προδιαγραφές οι οποίες θα εκπονηθούν από τους αρμόδιους φορείς, αποφεύγοντας τα φαινόμενα παραπλάνησης μέσω παράνομων ελληνοποιήσεων που οδηγούν σε αθέμιτο ανταγωνισμό.»