14/11/11

Η μεγαλύτερη ελληνική λέξη είναι ....

Η μεγαλύτερη ελληνική λέξη αποτελείται από 172 γράμματα, 27 συνθετικά και 78 συλλαβές και υπάρχει στο έργο »Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη.


Με έκπληξη διαβάσαμε από το tweet της metro πως η λέξη αυτή είναι: λοπαδοτεμαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανοδριμυποτριμματοσιλφιολιπαρομελιτοκατακεχυμενο
κιχλεπικοσσυφοφαττοπεριστεραλεκτρυονοπτοπιφαλλιδοκιγκλοπελειολαγῳοσιραιοβαφητραγα
νοπτερυγών…


Και τι σημαίνει; Πρόκειται για μια ολόκληρη συνταγή μαγειρικής!