31/10/11

Επιτυχής η πρώτη ρομποτική θωρακοχειρουργική επέμβαση στην Ελλάδα

H πρώτη στην Ελλάδα ρομποτική θωρακοχειρουργική επέμβαση, με το Σύστημα Ρομποτικής Χειρουργικής Da Vinci S πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ με πλήρη επιτυχία.


Αφορούσε σε αφαίρεση όγκου από το κέντρο του θώρακα (οπίσθιο μεσοθωράκιο), άνδρα ηλικίας 35 ετών, όπου η πρόσβαση ήταν δυσχερής λόγω της γειτνίασης με όργανα όπως η καρδιά, η αορτή και τα νεύρα της περιοχής.

Όπως δήλωσε ο Διευθυντής της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, κ. Κοσμάς Ηλιάδης 'Η επέμβαση έγινε διαμέσου τριών μικρών οπών, χωρίς τη διάνοιξη του θώρακα, η οποία θα είχε σαν συνέπεια την διατομή μυϊκών ιστών και τον αυξημένο μετεγχειρητικό πόνο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο ασθενής να αναρρώσει ταχέως και να εξέλθει του νοσοκομείου εντός τριών ημερών'.

'Η ρομποτική χειρουργική στο θώρακα', συμπλήρωσε ο κ. Ηλιάδης 'επεκτείνει τις ενδείξεις της θωρακοσκοπικής χειρουργικής, αφού αυξάνει τις δυνατότητες του χειρουργού και προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα για τον ασθενή, αρκεί να υπάρχει η ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση. Τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής όπως η στερεοσκοπική όραση και η χρήση αρθρωτών εργαλείων με τα οποία γίνονται κινήσεις σε περισσότερους άξονες, προσφέρουν στο χειρουργό τη δυνατότητα εκτέλεσης λεπτών χειρισμών, με σεβασμό στους γύρω ευαίσθητους ιστούς και όργανα. Αντίστοιχα, για τον ασθενή, ανάμεσα στα πλεονεκτήματα, συγκαταλέγονται η μειωμένη απώλεια αίματος, ο σημαντικά μειωμένος μετεγχειρητικός πόνος, η σύντομη νοσηλεία ενός ή δύο 24ώρων, η γρήγορη ανάρρωση και η ταχύτατη επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες'.

ιατροnet