30/5/11

Σχολική ανακύκλωση πριν τις διακοπές

Μία πρωτότυπη και καθαρά οικολογική πρόταση έκανε ο δήμος Ιωαννιτών διά στόματος δημάρχου. Ο δήμαρχος έκανε έκκληση σε όλα τα σχολεία του νομού, ώστε να ανακυκλώσουν οποιαδήποτε άχρηστη γραφική ύλη, βιβλία και τετράδια με το κλείσιμο των σχολείων μετά την εξεταστική περίοδο, πετώντας τα σε ειδικά τοποθετημένους μπλε κάδους έξω από τα σχολικά συγκροτήματα.


Με αυτό τον τρόπο γίνεται μία συντονισμένη προσπάθεια στην πόλη των Ιωαννίνων για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στο θέμα της ανακύκλωσης χαρτιού καθώς, και ανάπτυξης της οικολογικής συνείδησης τόσο των μαθητών όσο και των δασκάλων.

metro